Mon, 10 Apr 2017
06:30 - 06:45
1. Check-In at Qingdao Jinshan We+ Holiday Apartment
07:00 - 07:45
2. Visit Qingdao German Zongdulou Former Site
Place information
4.0 km / 10 mins
08:05 - 09:55
3. Visit Ba Da Guan Jing Qu
Place information
Tue, 11 Apr 2017
02:00 - 07:00
1. Visit Laoshan Mountain
Place information
36.6 km / 1 hour 12 mins
08:20 - 09:20
2. Visit Tsingtao Beer Museum
Place information
Wed, 12 Apr 2017
03:00 - 04:00
1. Visit Qingdao Yinhai International Yacht Club
Place information
5.8 km / 16 mins
04:20 - 05:20
2. Visit Coffee Space
Place information
2.4 km / 8 mins
05:30 - 06:30
3. Visit May Fourth Square
Place information
Mon, 10 Apr 2017
06:30 - 06:45
1. Check-In at Qingdao Jinshan We+ Holiday Apartment
07:00 - 07:45
2. Visit Qingdao German Zongdulou Former Site
Place information
4.0 km / 10 mins
08:05 - 09:55
3. Visit Ba Da Guan Jing Qu
Place information
Tue, 11 Apr 2017
02:00 - 07:00
1. Visit Laoshan Mountain
Place information
36.6 km / 1 hour 12 mins
08:20 - 09:20
2. Visit Tsingtao Beer Museum
Place information
Wed, 12 Apr 2017
03:00 - 04:00
1. Visit Qingdao Yinhai International Yacht Club
Place information
5.8 km / 16 mins
04:20 - 05:20
2. Visit Coffee Space
Place information
2.4 km / 8 mins
05:30 - 06:30
3. Visit May Fourth Square
Place information